Zespół

Prowadzący

Dr hab.med. Marcin Wiecheć

ISUOG International Faculty Member, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 • samodzielny pracownik naukowy i nauczyciel akademicki przed- i podyplomowy: Katedra Ginekologii i Położnictwa, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; 
 • konsultant w zakresie ultrasonografii i wad płodu, międzykliniczna Pracownia Ultrasonografii, Zespół Klinik Ginekologiczno-Położniczych, Szpital Uniwersytecki w Krakowie;
 • współzałożyciel Centrum Diagnostycznego "MWU DOBREUSG";
 • krajowy i międzynarodowy prelegent oraz trener w zakresie ultrasonografii położniczo-ginekologicznej (ponad 80 szkoleń);
 • przewodniczący Sekcji Położnictwa, Ginekologii i Diagnostyki Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (od 2014);
 • członek Międzynarodowej Rady Międzynarodowego Towarzystwa Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii - International Faculty ISUOG - (od 2015);
 • założyciel projektu "Modele 3D serca płodu dla diagnostyki prenatalnej".

Czytaj więcej

Edukacja:

 • specjalista położnictwa i ginekologii;
 • certyfikowany ultrasonografista przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne; Fundację Medycyny Płodowej (pełny pierwszy trymestr, procedury inwazyjne w ciąży, badania dopplerowskie, ocena szyjki macicy);
 • pracował jako Specialist Registrar w Center for Fetal Care, Imperial College Healthcare, Londyn, Wielka Brytania 2008-2009;
 • staże doskonalące (Tennessee Woman's Care Ultrasound Office, Nashville,TN, USA 2006; Yale University-Fetal Maternal Medicine Department, New Haven, CN, USA 2006; Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine, London, UK, 2009; Perinatology and Fetal. Cardiology Lab of 2nd OB/GYN Clinic, Warsaw Medical University 2004r.;
 • beta tester aparatów ultrasonograficznych i głowic od 2011.

Towarzystwa naukowe i organizacje zawodowe:

 • Przewodniczący Sekcji Położnictwa, Ginekologii i Diagnostyki Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (PTU);
 • członek honorowy Rumuńskiego Towarzystwa Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii (SRUOG);
 • członek honorowy Rumuńskiego Stowarzyszenia Medycyny Perinatalnej (ARMP);
 • członek Międzynarodowego Towarzystwa Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology- International Faculty);
 • członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie;
 • członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego;
 • international e-associate - Amerykański Instytut Ultrasonografii w Medycynie (American Institute of Ultrasound in Medicine);
 • członek Międzynarodowej Grupy Skriningu Prenatalnego (International Prenatal Screening Group).

Wykłady:

Presentation of Dr.Wiechec on Early Fetal Echocardiography, ISUOG World Congress, Sydney 2013

Dr n.med. Agnieszka Nocuń

Kierownik Centrum Diagnostycznego "MWU DOBREUSG", Kraków

 • specjalista położnictwa i ginekologii;
 • konsultant Centrum Diagnostycznego, "MWU-DOBREUSG" w Krakowie;
 • krajowy i międzynarodowy prelegent oraz trener w zakresie ultrasonografii położniczo-ginekologicznej (ponad 50 szkoleń);
 • wyróżniona przez Radę Wydziału UJ CM za pracę doktorską "Zastosowanie ultrasonografii dwuwymiarowej (2D) i objętościowej (3D) w ocenie stopnia klinicznego zaawansowania raka błony śluzowej jamy macicy."

Czytaj więcej

Edukacja:

 • certyfikowany ultrasonografista przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne; Fundację Medycyny Płodowej (pełny pierwszy trymestr, badania dopplerowskie, ocena szyjki macicy);
 • obserwator w Center for Fetal Care, Imperial College Healthcare, Londyn Wielka Brytania 2008-2009;
 • staże doskonalące: Szpital Bielański w Warszawie 2006r., Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego 2006r., Indywidualna Praktyka Lekarska Marcin Wiecheć 2005-2006, Centrum Opieki Płodu Imperial College Healthcare, Londyn, Wielka Brytania 2009r.

Towarzystwa naukowe i organizacje zawodowe:

 • członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie;
 • Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne;
 • Polskie Towarzystwo Ginekologiczne;
 • Międzynarodowe Towarzystwo Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology).

dr hab n.med. Jacek Kolcz, MD, PhD, FECTS.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 • samodzielny pracownik naukowy, Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
 • szkolił się w zakresie kardiochirurgii w Polsce, USA, Niemczech, Włoszech i Kanadzie;
 • konsultant i wykładowca w Klinice Chirurgii Serca Ruprecht Karls University Heidelberg, Niemcy (2016),
 • specjalista chirurgii dziecięcej (2001), specjalista kardiochirurg (2006), europejska specjalizacja w zakresie kardio- i torako- chirurgii (Wiedeń 2009);
 • laureat prestiżowej nagrody: Congenital Heart Surgery Investigator Award - Szwajcaria, Genewa, 2010.

Czytaj więcej

Edukacja:

 • Georg August Universiy Göttingen, Niemcy; Department of Cardiothoracic Surgery (1994),
 • University of Würzburg, Niemcy, Department of Cardiothoracic Surgery (1995),
 • General Surgery Rupecht Karls University Heidelberg, Niemcy, Department of Surgery (1996).
 • Advanced International Course Transplant Procurement & Management, University of Barcelona, (1997).
 • Klinika Chirurgii Serca Szpitala Dziecięcego DuPont, Wilmington, DE, USA (2004), 
 • Developing the Academic Surgeon - kurs Amerykańskiego Stowarzyszenia Chirurgii Klatki Piersiowej, Toronto, Kanada (2004), 
 • Europejska Szkoła Kardio- i Torako- chirurgii, Bergamo, Włochy (2008),
 • Międzynarodowy Kurs Ipocrates w zakresie intensywnej terapii kardiologicznej u noworodków i dzieci (2009), 
 • Kurs Pediatric Advanced Life Support oraz Advanced Circulatory Life Support, American Heart Association (2009), 
 • Certyfikat w zaawansowanych metodach analizy statystycznej w zakresie nauk biomedycznych (2010), 
 • staż w Harvard Medical School, Centrum Leczenia Chorób Serca, Szpital Dziecięcy w Bostonie, Boston, MA (2011), 
 • Certyfikowany wykładowca technik edukacyjnych (2011), 
 • Certyfikat Edukacji Specjalistycznej- Problem Based Learning (2012).

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Kardiochirurgicznego, 
 • Członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Kardiochirurgicznego, 
 • Członkiem Towarzystwa Chirurgów Klatki Piersiowej, 
 • Członkiem Towarzystwa Chirurgii Serca, 
 • Członek Dziecięcego Towarzystwa Intensywnej Terapii Kardiologicznej.

Nagrody:

 • Congenital Heart Surgery Investigator Award - Szwajcaria, Genewa, 2010. 
 • Nagroda Krajowa w zakresie kardiochirurgii prof. Z. Religi, Polska, Zabrze, 2011

dr HAB.n. med. ElżbietA  ŁuczyńskA

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Oddział w Krakowie

 • specjalista radiolog
 • adiunkt nakowo-badawczy Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Oddział w Krakowie
 • autor/współautor 63 publikacji i 16 rozdziałów w podręcznikach 
 • członek zespołu opracowującego Program Specjalizacji z zakresu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
 • reprezentuje Polskę w zespole opracowującym klasyfikację BI RADS w CESM oraz w EUSOBI

Czytaj więcej

 • członek 5 towarzystw naukowych: Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (PLTR), Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz EUSOBI
 • od 2010 do 2016 roku przewodnicząca Sekcji Chorób Piersi PLTR, od czerwca 2016 roku zastępca przewodniczącego Sekcji Chorób Piersi PLTR
 • laureat Nagrody Naukowej II stopnia Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, za całokształt prac opublikowanych w latach 2013 -2015
 • laureat nagrody im. Hilarego Koprowskiego przyznana przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne
 

Dr Fred Ushakov

Ambasador Międzynarodowego Towarzystwa Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii (ISUOG), ISUOG International Faculty Member, Oddział Medycyny Płodowej, University College London Hospitals, Londyn, WIELKA BRYTANIA

 • jeden z najbardziej doświadczonych na świecie ekspertów w zakresie Medycyny Płodowej z olbrzymim doświadczeniem dydaktycznym;
 • ponad 25 lat pracy w najbardziej uznanych ośrodkach  (m.in King's College of London, Wielka Brytania; Hadassah Medical Center, Jerusalem, Izrael);
 • jeden z pionierów Wczesnej Oceny Anatomicznej Płodu i Wczesnej Echokardiografii Płodu;
 • główny wykładowca corocznych kursów nt. Wczesnej Echokardiografii Płodu w Londynie, UCLH;
 • Autor internetowego atlasu Wczesnej Anatomii Płodu (First Trimester Atlas of Fetal Anomalies) oraz wielu narzędzi dydaktycznych w tym zakresie (didactic materials).

DR TOMASZ ROSZKOWSKI

Główny wykładowca Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w zakresie Diagnostyki Prenatalnej, Warszawa.

 • Kierownik Pracowni Pracowni Diagnostyki i Terapii Płodu w Szpitalu Specjalistycznym im. Orlowskiego w Warszawie;
 • wykładowca podyplomowy w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie;
 • Vice-Przewodniczący Sekcji Położnictwa, Ginekologii i Diagnostyki Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego od 2014;
 • wykładowca Roztoczanskiej Szkoły Ultrasonografii, Mazurskiej Szkoły Ultrasonografii;
 • autor i współautor publikacji nt. diagnostyki prenatalnej;
 • jeden z najbardziej doświadczonych nauczycieli ultrasonografii położniczo-ginekologicznej w Polsce.

Trenerzy

 

DR MAGDALENA JUSZCZAK

Kraków

 • specjalista położnictwa i ginekologii;
 • certyfikowana ultrasonografistka przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne w zakresie Położnictwa Diagnostyki Prenatalnej i Ginekologii;
 • instruktor sesji warszatatowych w ramach Małopolskich Warsztatów Ultrasonografii od 3 lat;
 • pełny certyfikat  Fetal Medicine Foundation - pierwszy trymestr (NT, NB, TV, DV);
 • posiada doświadczenie w ultrasonografii położniczej i odbyła liczne szkolenia i staże w tym zakresie m.in. w Uniwerytecie Karola w Pradze; Uniwersytecie Haifa w Izraelu;
 • odbyła szkolenie specjalizacyjne w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

DR DOMINIKA STETTNER-KOŁODZIEJSKA

Kraków

 • certyfikatowana ultrasonografistka przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne w zakresie Położnictwa Diagnostyki Prenatalnej i Ginekologii;
 • instruktor sesji warszatatowych w ramach Małopolskich Warsztatów Ultrasonografii od 3 lat;
 • lekarz rezydent w Zespole Klinik Ginekologiczno-Położniczych Szpitala Uniwersyetckiego w Krakowie;
 • pełny certyfikat  Fetal Medicine Foundation - pierwszy trymestr (NT, NB, TV, DV);
 • posiada doświadczenie w ultrasonografii położniczej i odbyła liczne szkolenia i staże w tym zakresie;
 • doktorantka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

DR ANNA DESZYŃSKA

Kraków

 • specjalista położnictwa i ginekologii;
 • certyfikowana w zakresie ultrasonografii położniczo-ginekologicznej przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne;
 • pracuje w zespole "DOBREUSG" w Krakowie;
 • od 2010 pracowała jako trener na kursach Ultrasonografii Trójwymiarowej prowadzonych przez Dr Wiechec oraz Dr Nocun (Roztoczanska Szkoła Ultrasonografii); 
 • przeszła intensywne szkolenie w zakresie ultrasonografii położniczo-ginekologicznej (Pracownia Ultrasonografii, Katedra Ginekologii i Położnictwa UJ w Krakowie; liczne kursy w tym zakresie);
 • odbyła szkolenie specjalizacyjne w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie;
 • należy do ISUOG i PTG.

DR PIOTR DZIERGAWKO

Legnica

 • specjalista położnictwa i ginekologii, 
 • certyfikowany przez PTU w zakresie położnictwa i ginekologii,
 • pełny certyfikat FMF I trymestr,
 • certyfikaty FMF: II trymestr, ocena szyjki macicy, ultrasonografia dopplerowska,
 • certyfikat podstawowy sekcji USG PTG, 
 • asystent o.gin-poł. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

DR ANNA MATYSZKIEWICZ

Kraków

 • certyfikatowana ultrasonografistka przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne w zakresie Położnictwa Diagnostyki Prenatalnej i Ginekologii;
 • instruktor sesji warszatatowych w ramach Małopolskich Warsztatów Ultrasonografii od 2 lat;
 • lekarz rezydent w Zespole Klinik Ginekologiczno-Położniczych Szpitala Uniwersyetckiego w Krakowie;
 • pełny certyfikat  Fetal Medicine Foundation - pierwszy trymestr (NT, NB, TV, DV);
 • posiada doświadczenie w ultrasonografii położniczej i odbyła liczne szkolenia i staże w tym zakresie;
 • pracuje w zespole "DOBREUSG"  w Krakowie

dr Krzysztof Szpejankowski

Rzeszów

 • starszy asystent Oddziału Ginekologii i Położnictwa Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie, konsultant USG w położnictwie i ginekologii.
 • prywatna praktyka w zakresie ultrasonografii ginekologiczno-położniczej, Prywatny Gabinet Ginekologiczno – Położniczy Primagin w Rzeszowie.
 • krajowy trener w zakresie ultrasonografii położniczo-ginekologicznej

Czytaj więcej

Edukacja:

 • certyfikowany ultrasonografista Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Fundacji Medycyny Płodowej (pełny pierwszy trymestr, badania dopplerowskie, ocena szyjki macicy, pełny II trymestr).
 • autor i współautor prac naukowych w zakresie ultrasonografii w ginekologii i położnictwie.

Organizacja warsztatów

 
 
 
 
 
 
 

WITOLD LATAŁA - WSPARCIE TECHNICZNE