Rejestracja

 Rejestracja na kursy

  1. Wypełnić formularz do którego link jest poniżej
  2. Poczekać na wiadomość zwrotną od przedstawiciela potwierdzającą wolne miejsce, 
    wraz z danymi do przelewu.
  3. Zapłacić na wskazane konto zaliczkę w kwocie 500zł
  4. Do 30 dni przed kursem należy przelać pozostałą kwotę. 

REJESTRACJA


 Lekarz specjalista
 Lekarz w trakcie specjalizacji