Terminarz

KURSY NA ROK 2018

Program kursu: Badania Dopplerowskie w Położnictwie i Ginekologii 
(Kraków 9-10 lutego 2018)

Dzień 1: Piątek 09.02.2018
09.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 11.15 Praktyczne podstawy badań dopplerowskich w położnictwie i ginekologii.
11.15 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 12.30 Badania dopplerowskie w I trymestrze ciąży.
12.30 – 13.15 Badanie pacjentki na żywo.
13.15 – 14.15 Przerwa obiadowa.
14.15 – 15.15 Badania dopplerowskie w II i III trymestrze ciąży.
15.15 - 16.00 Badanie pacjentki na żywo.
16.00 – 16:15 Przerwa kawowa
16:15 – 17:00 Badania dopplerowskie w ginekologii.
 
Dzień 2: Sobota 10.02.2018
9.00 – 12.00 Ćwiczenia praktyczne.
12.00 – 12.15 Przerwa kawowa
12.15 – 13.15 Badania dopplerowskie w ocenie serca płodu
13.15 – 14.15 Przerwa obiadowa
14.15 – 15.00 Pokaz badania serca płodu
15.00 - 15.15 Przerwa kawowa
15.15 – 16.00 Przypadki kliniczne
16.00 Zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów.

REJESTRACJA


Program kursu: Podstawowe Serce Płodu 
(Kraków 2-3 marca 2018) Hotel Batory, koszt: 1700 zł

Dzień 1: Piątek 02.03.2018
09.00 – 09.30 Rejestracja uczestników.
09.30 – 10.30 Technika i podstawy badania serca płodu w B-mode w II i III trymestrze ciąży.
10.30 – 11.00 Pokaz techniki badania.
11:00 – 11.15 Przerwa kawowa.
11.15 – 12.00 Technika i podstawy badania serca płodu w Color Doppler, PW Doppler i M-mode w II i
III trymestrze ciąży.
12.00 – 12.30 Badanie serca płodu na żywo.
12.30 – 13.45 Wybrane wady lewego serca.
13.45 – 14.30 Przerwa obiadowa.
14.30 – 15.00 Pokaz badania nieprawidłowości.
15.00 - 15.30 Wady przeciekowe
15.30 – 16:00 Przerwa kawowa
16:00 – 18:00 Ćwiczenia praktyczne
 
Dzień 2: Sobota 03.03.2018
9.00 – 11.15 Ćwiczenia praktyczne.
11.15 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 12.30 Wybrane wady prawego serca.
12.30 – 13.00 Pokaz badania.
13.00 – 14.00 Wybrane wady dużych naczyń.

14.00 – 15.00 Przerwa obiadowa
15.00 – 16.00 Schemat diagnostyczny przy podejrzanym obrazie serca płodu.
16.00 Zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów.

REJESTRACJA

Program kursu: I Trymestr ciąży
(Kraków 6-7 kwietnia 2018) Hotel Batory, koszt: 1700 zł

Dzień 1: Piątek 06.04.2018

10.00. – 10.15. Rozpoczęcie kursu
10.15. – 11.15 Wykład I – Skryning genetyczny – podstawowe informacje.
11.15. – 11.30. Przerwa kawowa
11.30. – 12.30. Wykład II – Technika badania cz. I – przezierność karku.
12.30 – 13.00. Pokaz badania na żywo
13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa
14.00 – 14.15 Wykład III – Technika badania cz. II– II rzędowe markery aneuploidii w ultrasonografii.
15.30 – 18.00 Zajęcia praktyczne z udziałem pacjentek

Dzień 2: Sobota 07.04.2018
9.00. – 11.30 Zajęcia praktyczne z udziałem pacjentek
11.45. – 13.00 Wykład IV – Wczesna ocena anatomii.
13.00 – 13.30 Pokaz badania na żywo
13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa
14.30 – 15.00 Wykład V – Wysokoczułe testy przesiewowe w kierunku aberracji chromosomowych.
15.00 – 15.30 Dyskusja i zakończenie kursu.

REJESTRACJA

Program kursu Drugi trymestr ciąży + Mózg płodu 
(Kraków 8-9 czerwca 2018) Hotel Batory, koszt: 1700 zł

Dzień 1: Piątek 08.06.2018
9.15 – 9.30 Rozpoczęcie kursu.
9.30 – 10.30 Konsultacje neurologiczne dla pacjentek z patologią Ośrodkowego Układu Nerwowego płodu- dr n.med. Olga Milczarek.
10.30 – 10.45 Przerwa kawowa
10.45 – 11.45 Wady dysraficzne- rozszczepy kręgosłupa, rozszczepy czaszki.
11.45 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00– 13.15 Wodogłowie i patologie towarzyszące, patologie tylnej jamy i neuroinfekcje.
13.15 – 14.15 Przerwa obiadowa
14.15 – 15.00 Inne zmiany ogniskowe w mózgu płodu.
15.00 – 15.15 Przerwa kawowa
15.15– 16.15 Badanie Ośrodkowego Układu Nerwowego Płodu, pokaz badania na żywo.
16.15 – 16.45 Pokaz nieprawidłowości na żywo.

Dzień 2: Sobota 09.06.2018
9.00 – 12.00 Zajęcia praktyczne z udziałem pacjentek
12.00 – 13.15 Nieprawidłowości układu moczowego i terapia wewnątrzmaciczna w takich przypadkach.
13.15 – 14.15 Przerwa obiadowa.
14.15 – 15.30 Nieprawidłowości twarzoczaszki płodu
15.30 – 15.45 Dyskusja i zakończenie kursu.

REJESTRACJA

Program kursu: Drugi Trymestr (Gdynia  29-30 czerwca 2018), koszt:1800 zł

Dzień 1: Piątek  29.06.2018
09.00 – 9.30 Rejestracja uczestników
9.30 – 10.15 Optymalizacja obrazu dwuwymiarowego. Techniki ultrasonograficzne rutynowo
stosowane w II trymestrze ciąży.
10.15 – 10.45 Badanie anatomiczne zdrowego płodu oraz płodu z wrodzoną nieprawidłowością.
10.45 – 11.30 Badanie pacjentek na żywo: płód z prawidłową anatomią, płód z wrodzoną wadą.
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa.
11.45 – 13:00 Badanie genetyczne w II trymestrze ciąży.
13.00 – 14:00 Przerwa obiadowa.
14.00 - 15.00 Nieprawidłowości Centralnego Systemu Nerwowego CSN.
15.00 – 15.30 Nieprawidłowości twarzoczaszki.
15.30 – 16.00 Badanie pacjentki na żywo.
16.15 - 18.15 Ćwiczenia praktyczne.
 
Dzień 2: Sobota 30.06.2018
9.00 – 10.00 Nieprawidłowości klatki piersiowej i jamy brzusznej płodu.
10.00 – 10.30 Nieprawidłowości kończyn.
10.30 – 10.45 Przerwa kawowa.
10.45 – 11.30 Ciąża mnoga.
11.30 – 12.00 Badanie pacjentki na żywo.
12.00 - 13.00 Wybrane nieprawidłowości serca płodu.

13.00 - 14.00 Przerwa obiadowa.
14.00 – 15.00 Zastosowanie ultrasonografii trójwymiarowej w wybranych sytuacjach klinicznych.
15.00 – 15.45 Wybrane zagadnienia z terapii wewnątrzmacicznej.
15.45 - 16.00 Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów.

REJESTRACJA

Program kursu: USG Piersi
(Kraków, 21-22 września 2018)

Dzień 1: Piątek, 21.09.2018
9.45 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.15 Rozpoczęcie kursu
10.15 – 10.45 Wykład: Anatomia i fizjologia piersi
10.45 – 11.30 Wykład: Badanie USG piersi- sposób wykonania oraz metody wspomagające badanie
USG piersi
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 12.30 Wykład: Zmiany łagodne i złośliwe w piersiach
12.30 – 13.15 Klasyfikacja BI-RADS w badaniu USG piersi
13.15 – 14.15 Przerwa obiadowa
14.15 – 15.00 Wykład: Komplementarność mammografii i USG piersi
15.00 – 15.15 Przerwa kawowa
15.15 – 15.45 Opis badania USG piersi
15.45 – 16.15 Dyskusja

Dzień 2: Sobota, 22.09.2018
9.00. – 12.00 Zajęcia praktyczne z udziałem pacjentek
12.00 – 12.15 Przerwa kawowa
12.15 – 13.00 Wykład: Rodzaje biopsji pod kontrolą USG i wskazania do biopsji
13.00– 14.00 Wykład: MGR (mammografia spektralna i tomosynteza), USG, MRI i badanie
histopatologiczne- prezentacja przypadków
14.00 – 15.00 Przerwa obiadowa
15.00 – 16.00 Wykład: Prezentacja przypadków zmian w USG- quiz, jaki BI RADS
16.30 Zakończenie kursu


REJESTRACJA

 

Program kursu: Zaawansowane Serce Płodu
(Kraków 7-8 grudnia 2018)

Dzień 1: Piątek 7.12.2018
8.20 - 9.00 Rejestracja uczestników.
9.00 - 10.30 Technika i podstawy badania serce płodu w B-mode w II i III trymestrze ciąży. Analiza
segmentalna. 
10.30 - 10.45 Przerwa kawowa.
10:45 -12:15 Technika i podstawy badania serca płodu w Color Doppler, PW Doppler i M-mode w II i III
trymestrze ciąży. 
12.15 - 14.00 Wady dużych naczyń 
14.00 - 15.00 Przerwa obiadowa.
15:00 - 16:00 Wady prawego serca (TA, EA, PAIVS, PS): wskazówki diagnostyczne, rokowanie.
16:00 - 16:15 Przerwa kawowa 
16:15 - 17:00 Wady przeciekowe (AVSD, VSD) wskazówki diagnostyczne, rokowanie.
17.00 - 19.00 Ćwiczenia praktyczne.
 
Dzień 2: Sobota 8.12.2018
8:30 - 10.30 Ćwiczenia praktyczne.
10:45 - 12:00 Wady lewego serca (HLHS, CoA, AoS, krytyczna AoS IAA, DILV): wskazówki diagnostyczne,
rokowanie.
12:00 - 12:15 Przerwa kawowa
12.15 - 13.15 Schemat diagnostyczny przy podejrzanym obrazie serca płodu
13.15 - 14:15 Przerwa obiadowa.
14.15 - 15.00 Rzadkie nieprawidłowości budowy i czynności serca płodu.
15:00 - 15:15 Przerwa kawowa.
15:15 - 16:00 Quiz 
16:30 - Zakończenie kursu.


REJESTRACJA