Regulamin

 1. Organizatorem kursów jest:
  Małopolskie Warsztaty Ultrasonografii Sp. z o.o.; ul. Felińskiego 20A, 31-236 Kraków
 2. Kursy odbywają się w terminach zgodnie z zakładką "Terminarz".
 3. Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się na podstawie rejestracji na stronie internetowej warsztatów w zakładce "Rejestracja" oraz po opłaceniu udziału w kursie zgodnie ze wskazówkami przekazanymi pocztą email.
 4. Podczas kursu wykładowcy zaprezentują problemowe podejście do diagnostyki ultrasonograficznej oraz aktualne  wytyczne postępowania w praktyce klinicznej.
 5. Za uczestnictwo w kursie przysługują: certifikat oraz punkty edukacyjne na podstawie:
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów,
  • wpisu do Rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów,
  • udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w kursie.
 6. W sytuacjach wyjątkowych organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia aplikacji uczestnictwa bez podania przyczyny gwarantując pełny zwrot kosztów.

   7. Stosujemy zasadę niezależności sprzętowej i jesteśmy otwarci na   współpracę z wszystkimi dystrybutorami aparatów USG pod warunkiem, że uszanują obecność innych firm podczas naszych warsztatów. Wyłączność sprzętowa jest niezgodna z polskimi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi (Dz.U. 2011r., nr 277, poz 1634 j.t ze zm.; Dz. U 2009r., nr 219, poz 1708 ze zm.; Dz.U 2003r., nr 153, poz 1503 j.t. ze zm.; Dz.U. z 2007r., nr 50, poz 331 ze zm.)

Uczestnicy kursu zobowiązani są do:

 • czynnego uczestnictwa oraz obecności
 • (uczestnictwo w kursie potwierdzane jest przez zarejestrowanie się na recepcji w dniu rozpoczęcia),
 • wypełnienia anonimowej ankiety oceniającej wartość poznawczą oraz sposób prezentacji tematu podsumowującej całość tematyki warsztatów,
 • do przestrzegania regulaminu placówki na terenie której odbywają się zajęcia.