Terminarz

KURSY NA ROK 2018

Program kursu: Badania Dopplerowskie w Położnictwie i Ginekologii 
(Kraków 9-10 lutego 2018)

Dzień 1: Piątek 09.02.2018
09.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 11.15 Praktyczne podstawy badań dopplerowskich w położnictwie i ginekologii.
11.15 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 12.30 Badania dopplerowskie w I trymestrze ciąży.
12.30 – 13.15 Badanie pacjentki na żywo.
13.15 – 14.15 Przerwa obiadowa.
14.15 – 15.15 Badania dopplerowskie w II i III trymestrze ciąży.
15.15 - 16.00 Badanie pacjentki na żywo.
16.00 – 16:15 Przerwa kawowa
16:15 – 17:00 Badania dopplerowskie w ginekologii.
 
Dzień 2: Sobota 10.02.2018
9.00 – 12.00 Ćwiczenia praktyczne.
12.00 – 12.15 Przerwa kawowa
12.15 – 13.15 Badania dopplerowskie w ocenie serca płodu
13.15 – 14.15 Przerwa obiadowa
14.15 – 15.00 Pokaz badania serca płodu
15.00 - 15.15 Przerwa kawowa
15.15 – 16.00 Przypadki kliniczne
16.00 Zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów.

REJESTRACJA


Program kursu: Podstawowe Serce Płodu (Kraków 2-3 marca 2018)

Dzień 1: Piątek 02.03.2018
09.00 – 09.30 Rejestracja uczestników.
09.30 – 10.30 Technika i podstawy badania serca płodu w B-mode w II i III trymestrze ciąży.
10.30 – 11.00 Pokaz techniki badania.
11:00 – 11.15 Przerwa kawowa.
11.15 – 12.00 Technika i podstawy badania serca płodu w Color Doppler, PW Doppler i M-mode w II i
III trymestrze ciąży.
12.00 – 12.30 Badanie serca płodu na żywo.
12.30 – 13.45 Wybrane wady lewego serca.
13.45 – 14.30 Przerwa obiadowa.
14.30 – 15.00 Pokaz badania nieprawidłowości.
15.00 - 15.30 Wady przeciekowe
15.30 – 16:00 Przerwa kawowa
16:00 – 18:00 Ćwiczenia praktyczne
 
Dzień 2: Sobota 03.03.2018
9.00 – 11.15 Ćwiczenia praktyczne.
11.15 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 12.30 Wybrane wady prawego serca.
12.30 – 13.00 Pokaz badania.
13.00 – 14.00 Wybrane wady dużych naczyń.

14.00 – 15.00 Przerwa obiadowa
15.00 – 16.00 Schemat diagnostyczny przy podejrzanym obrazie serca płodu.
16.00 Zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów.

REJESTRACJA

 
 

Program kursu: Drugi Trymestr (Gdynia  29-30 czerwca 2018)

Dzień 1: Piątek  29.06.2018
09.00 – 9.30 Rejestracja uczestników
9.30 – 10.15 Optymalizacja obrazu dwuwymiarowego. Techniki ultrasonograficzne rutynowo
stosowane w II trymestrze ciąży.
10.15 – 10.45 Badanie anatomiczne zdrowego płodu oraz płodu z wrodzoną nieprawidłowością.
10.45 – 11.30 Badanie pacjentek na żywo: płód z prawidłową anatomią, płód z wrodzoną wadą.
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa.
11.45 – 13:00 Badanie genetyczne w II trymestrze ciąży.
13.00 – 14:00 Przerwa obiadowa.
14.00 - 15.00 Nieprawidłowości Centralnego Systemu Nerwowego CSN.
15.00 – 15.30 Nieprawidłowości twarzoczaszki.
15.30 – 16.00 Badanie pacjentki na żywo.
16.15 - 18.15 Ćwiczenia praktyczne.
 
Dzień 2: Sobota 30.06.2018
9.00 – 10.00 Nieprawidłowości klatki piersiowej i jamy brzusznej płodu.
10.00 – 10.30 Nieprawidłowości kończyn.
10.30 – 10.45 Przerwa kawowa.
10.45 – 11.30 Ciąża mnoga.
11.30 – 12.00 Badanie pacjentki na żywo.
12.00 - 13.00 Wybrane nieprawidłowości serca płodu.

13.00 - 14.00 Przerwa obiadowa.
14.00 – 15.00 Zastosowanie ultrasonografii trójwymiarowej w wybranych sytuacjach klinicznych.
15.00 – 15.45 Wybrane zagadnienia z terapii wewnątrzmacicznej.
15.45 - 16.00 Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów.